EEN JAAR PRODUCTGARANTIE

Sunshima® is een merk voor welzijn, ontspanning en mindfulness en is eigendom van Fitnessory LTd. een online winkel voor fitnessaccessoires. Fitnessory Ltd wordt in deze standaard eenjarige productgarantie ‘wij’ of ‘ons’ genoemd.

Deze garantie is beperkt tot producten van het merk Sunshima, zoals vermeld aan het einde van dit garantiebewijs (“Product”). Neem contact op met onze klantenservice via [email protected] of het onderstaande adres om gebruik te maken van de garantie.

Wij garanderen dat dit Product geen defecten in vakmanschap en materialen heeft, bij normaal huishoudelijk gebruik, voor een periode van één (1) jaar vanaf de oorspronkelijke factuurdatum. We stemmen ermee in om, gedurende de garantieperiode, elk defect in materiaal of vakmanschap te repareren of te vervangen door een refurbished Product van gelijke waarde te leveren zonder kosten (exclusief de kosten voor het retourneren van goederen naar ons, dit is voor rekening van de klant).

Een dergelijke reparatie of vervanging is afhankelijk van de verificatie van het defect of de storing en het bewijs van het bestelnummer of het originele leveringsdocument als aankoopbewijs. Wij behouden ons het recht om naar eigen inschatting het defecte Product te vervangen door een soortgelijk of nieuwer model, of de aankoopprijs terug te betalen.

Deze garantie dekt geen normale slijtage, verkeerd gebruik, reparaties door een niet-geautoriseerde derde partij of het niet opvolgen van instructies wat betreft gebruik, zorg en veiligheid. De garantie kan niet worden overgedragen aan een derde partij. Er is geen verlenging van de garantie of nieuwe garantie voor diensten die als onderdeel van de garantie worden uitgevoerd.

Garantiebeperkingen
De volgende opties vallen niet onder de garantie:
• Elke toestand die het gevolg is van normale slijtage
• Elke toestand die het gevolg is van onjuist gebruik van het Product, inclusief commercieel gebruik
• Elke toestand die het gevolg is van onjuist of onvoldoende onderhoud of verzorging, inclusief wassen of ander onderhoud dat is uitgevoerd zonder rekening te houden met de instructies in de gebruikershandleiding
• Schade als gevolg van verkeerd gebruik, nalatigheid, het morsen van vloeistoffen op het product, ongelukken of andere onopzettelijke schade
• Schade opgelopen tijdens verzending of ander transport
• Een product dat wordt geretourneerd om een andere reden dan gebrekkig vakmanschap of materiaal
• Persoonlijk letsel of lijden door (medische) aandoeningen. Dit Product is geen vervanging voor medische behandelingen. Raadpleeg uw arts voordat u aan een nieuwe oefening of zelfbehandeling begint.

Fitnessory Ltd geeft geen enkele garantie of voorwaarde, zowel schriftelijk als mondeling, en wijst uitdrukkelijk alle garanties en voorwaarden af die niet in deze beperkte garantie zijn genoemd, inclusief (voor zover wettelijk toegestaan) eventuele impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschikt voor een bepaald doel.

Deze garantie heeft geen invloed op uw recht om het Product te retourneren tijdens de 30-dagen-geld-terug-garantieperiode of uw wettelijke consumentenrechten.

Schadeclaimprocedure
• Claims voor defecte goederen moeten binnen EEN jaar vanaf de factuurdatum worden ingediend. Claims voor ontbrekende onderdelen moeten binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van het product worden ingediend.
• Neem contact met ons op via het onderstaande adres om gebruik te maken van deze garantie. Foto’s van het defecte Product zijn vereist om de claim te verwerken. Ook is een kopie van de originele factuur of het bestelnummer vereist. We zullen u voorzien van een opdrachtnummer en verdere instructies voor het retourneren van het Product.
• Wij behouden het recht om aan te geven dat producten moeten worden opgestuurd voor inspectie. Dit kan naar het onderstaande adres of naar een ander servicepunt. Wij behouden ook het recht om claims af te wijzen die niet in overeenstemming zijn met de voorwaarden van deze garantie.
• Retourzendingen van defecte producten moeten goed worden verpakt om transportschade te voorkomen.
• Wij stellen u op de hoogte van de ontvangst van geretourneerde goederen. Ook houden wij u op de hoogte van de vervolgstappen die wij ondernemen om uw Product te repareren of te vervangen.
• Alle geldige garantieclaims worden binnen 30 kalenderdagen na ontvangst van defecte goederen opgelost.

Contact opnemen
Neem contact op met onze klantenservice via [email protected] of op het onderstaande adres om gebruik te maken van de garantie.

Customer Service
Fitnessory Ltd
20 Woodview Close,
Colchester, Essex.
CO4 0QW
United Kingdom

Sunshima Product SKU List:
Acupressure Mat and Pillow Set: FRSM1101
Yoga Cushion: FSYC1102
Yoga Block: FSYB1103